Soạn văn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

  • 1 Đánh giá

Văn nghị luận là thể loại văn phổ biến và quan trọng trong văn học, nhất là với chương trình phổ thông vì thể chúng ta cần phải nắm rõ về cách làm văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi và viết tốt về nó. KhoaHoc, xin hướng dẫn soạn chi tiết các đề trong bài để các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Đối tượng của một bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi rất đa dạng: có thể là giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm nói chung, có thể chỉ là một phương diện , thậm chí một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của một tác phẩm hoặc của các tác phẩm, đoạn trích khác nhau.
  • Bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi thường có các nội dung:
  1. Giới thiệu tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi cần nghị luận
  2. Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật theo định hướng của đề hoặc một số khía cạnh đặc sắc nhất của tác phẩm, đoạn trích
  3. Nêu đánh giá chung về tác phẩm đoan trích.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tâp: Trang 36 sgk ngữ văn 12 tập 2

Nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn "Vi hành" của Nguyễn Ái Quốc.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi


  • 36 lượt xem