Soạn văn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

  • 1 Đánh giá

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận là rất quan trọng. Để nắm được bố cục và phương pháp lập luận trong một bài văn nghị luận tốt, KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi trong bài. Mời các bạn cùng tham khảo !

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Bố cục bài văn nghị luận có ba phần :
    • Mở bài : Nêu vấn đề có ý nghĩa đối với đời sống xã hội (luận điểm xuất phát, tổng quát).
    • Thân bài : Trình bày nội dung chủ yếu của bài ( có thể có nhiều đoạn nhỏ, mooic đoạn có một điểm phụ).
    • Kết bài : Nêu kết luận nhằm khẳng định tư tưởng, thái dộ, quan điểm, của bài.
  • Để xác lập luận điểm trong từng phần và mối quan hệ giữa các phần, người ta sử dụng các phương pháp lập luận khác nhau như suy luận nhân quả, suy luận tương đồng...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu hỏi trang 30 sgk ngữ văn 7 tập 2

Nhận xét về bố cục và cách lập luận xây dựng luận điểm trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ?

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Câu hỏi trang 32 sgk ngữ văn 7 tập 2

Đọc bài văn và trả lời câu hỏi sau:

a. Bài văn nêu lên tư tưởng gì ? Tư tưởng ấy thể hiện những luận điểm nào ?

b. Bài có bố cục mấy phần ?Hãy cho biết cách lập luận được sử dụng trong bài ?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan