Soạn văn bài: Câu nghi vấn

  • 1 Đánh giá

Với bài tiếng việt câu nghi vấn. KhoaHoc xin tổng hợp, tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. Kiến thức trọng tâm

Câu nghi vấn là câu:

  • Có những từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hả, chứ, (có)....không, (đã)...chưa,...) hoặc có từ hay ( nối các vế có quan hệ lựa chọn).
  • Có chức năng chính là dùng để hỏi
  • Khi viết, câu nghi vấn kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

Ví dụ: trả lời câu hỏi phần 1.

Trong đoạn trích trên, câu nào là câu nghi vấn? Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn?

Trả lời: câu nghi vấn là câu

  • Sáng nay người ta đấm u có đau lắm không?
  • Thế làm sao..... không ăn khoai? Hay là u.... đói quá?
  • Đặc điểm: có từ để hỏi ( có.... không, làm sao...không) có từ nối (hay)
  • Có dấu chấm hỏi ở cuối câu (?)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 11,12

Xác định câu nghi vấn trong những đoạn trích sau. Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 12

Xét các câu sau và trả lời câu hỏi:

Căn cứ vào đâu để xác định những câu trên là câu nghi vấn ?

Trong các câu đó , có thể thay từ hay bằng từ hoặc được không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: sgk ngữ văn lớp 8 tập 2 trang 13

Có thể đặt dấu chấm hỏi ở cuối những câu sau không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: sgk ngữ văn lớp 8 tập 2 trang 13

Phân biệt hình thức và ý nghĩa của hai câu sau:

a, Anh có khỏe không?

b, Anh đã khỏe không?

Xác định câu trả lời thích hợp đối với từng câu. Đặt câu với hai mô hình có... không?, đã... chưa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: sgk ngữ văn lớp 8 tập 2 trang 13

Cho biết sự khác nhau về hình thức và ý nghĩa của hai câu sau:

a, Bao giờ anh đi hà Nội?

b, Anh đi Hà Nội bao giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: sgk ngữ văn 8 tập 2 trang 13

Cho biết hai câu nghi vấn sau đây là đúng hay sai? Vì sao?

a, Chiếc xe này bao nhiêu ki-lô-gam mà nặng thế?

b, Chiếc xe này giá bao nhiêu mà rẻ thế?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Viết đoạn văn có sử dụng câu nghi vấn chủ đề bạn bè

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Viết đoạn văn có sử dụng câu nghi vấn chủ đề học tập

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Câu nghi vấn". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 2

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Câu nghi vấn


  • 9 lượt xem