Soạn văn bài: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

  • 1 Đánh giá

Hồi hương ngẫu thư là bài thơ biểu hiện một cách chân thực mà sâu sắc, hóm hỉnh mà ngậm ngùi tình yêu quê hương thắm thiết của một người sống xa quê lâu ngày, trong khoảnh khắc vừa đặt chân trở về quê cũ. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

  • Hạ Tri Chương (659 - 744), người Vĩnh Hưng, Việt Châu (nay thuộc huyện Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang). Ông đỗ tiến sĩ năn 695, học tập và làm quan ở kinh đô Trường An trên 50 năm. Ông là bạn vong niên với Lí Bạch. Hạ Tri Chương tính tình phóng khoáng, thích uống rượu, làm thơ, tác phaamt còn để lại 20 bài, trong đó có bài Hồi hương ngẫu thư nổi tiếng.

2. Tác phẩm

  • Hồi hương ngẫu thư là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt
  • Bài thơ biểu hiện một cách chân thực mà sâu sắc, hóm hỉnh mà ngậm ngùi tình yêu quê hương thắm thiết của một người sống xa quê lâu ngày, trong khoảnh khắc vừa đặt chân trở về quê cũ

Phiên âm
Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?
Dịch nghĩa
Rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay về,
Giọng quê không đổi, nhưng tóc mai đã rụng
Trẻ con gặp mặt, không quen biết,
Cười hỏi: Khách ở nơi nào đến?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 127 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Qua tiêu đề bài thơ ta thấy biểu hiện tình quê hương ở bài này có gì độc đáo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 127 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Chứng minh hai câu đầu đã dùng phép đối trong câu. Nêu tác dụng của việc dùng phép đối ấy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: (Trang 127 - SGK Ngữ văn 7 tập 1)Kẻ lại bảng sau và đánh dấu X vào ô mà em cho hợp lí

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: (Trang 127 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Sự biểu đạt của tình quê hương ở hai câu trên và hai câu dưới có gì khác nhau về giọng điệu?

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Câu 1: (Trang 128 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Căn cứ vào bản dịch nghĩa bài Hồi hương ngẫu thư và những điều cảm nhận được qua việc học bài thơ, hãy so sánh hai bản dịch thơ của Phạm Sĩ Vĩ và Trần Trọng San.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Suy nghĩ của em về tình yêu quê hương qua bài thơ Hồi hương ngẫu thư

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: So sánh tình cảm quê hương được thể hiện qua hai bài thơ Tĩnh dạ tứ và Hồi hương ngẫu thư

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê "

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê"

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê


  • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan