Sử dụng rượu, bia có thể làm người lái xe phản xạ chậm hơn, có khuynh hướng phóng quá tốc độ giới hạn,... Tại sao những điều này lại dễ dẫn đến tai nạn?

  • 1 Đánh giá

7. Sử dụng rượu, bia có thể làm người lái xe phản xạ chậm hơn, có khuynh hướng phóng quá tốc độ giới hạn,... Tại sao những điều này lại dễ dẫn đến tai nạn?

Bài làm:

- Khi ở tốc độ cao gặp xe hay người đằng trước thì phản xạ tự nhiên là phanh xe lại tuy nhiên khi phanh cần 1 quãng đường do quán tính xe không thể dừng lại ngay lập tức ở tốc tốc độ cao xe có quán tính rất lớn, hơn nữa phản xạ chậm nên không thể phanh kịp khi có chướng ngại vạt trên đường nên dễ gây tai nạn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021