Theo em những hoạt động trên mang lại lợi ích gì cho các gia đình và những hoạt động trên có phải là kinh doanh không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

2. Trả lời câu hỏi

  • Theo em những hoạt động trên mang lại lợi ích gì cho các gia đình và những hoạt động trên có phải là kinh doanh không? Vì sao?
  • Theo em có phải gia đình nào cũng có thể tổ chức kinh doanh được không? Vì sao?

Bài làm:

  • Những hoạt động trên mang đến cho thu nhập cho gia đình tận dụng những ưu thế sẵn có để khai thác. Nó không được gọi là kinh doanh.
  • Không phải gia đình nào cũng có thể tổ chức thực hiện kinh doanh được. Vì định hướng cũng như các tính toán làm ăn của mỗi hộ có sự khác nhau.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 VNEN