Trắc nghiệm địa lí 8 bài 14: Đông Nam Á- đất liền và hải đảo

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 Bài 14: Đông Nam Á- đất liền và hải đảo. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các sông lớn nhất của Đông Nam Á là:

 • A. Hồng Hà, Mê Công
 • B. Mê Công, Xa-lu-en
 • C. Mê Nam, I-ra-oa-đi
 • D. Mê Nam, Hồng Hà

Câu 2: Phần đất liền của Đông Nam Á là:

 • A. Nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ
 • B. Bán đảo Trung Ấn.
 • C. Gắn liền với lục địa của châu Á,
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Đông Nam Á gồm mấy bộ phận:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 4: Phần đất liền Đông Nam Á có tên là:

 • A. Bán đảo Ấn Độ
 • B. Đông Dương
 • C. Bán đảo Trung Ấn
 • D. Mã-lai

Câu 5: Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào

 • A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
 • B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
 • C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
 • D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Câu 6: Đông Nam Á là cầu nối của hai châu lục nào

 • A. Châu Á và châu Phi.
 • B. Châu Á và châu Âu.
 • C. Châu Á và châu Mĩ.
 • D. Châu Á và Châu Đại Dương.

Câu 7: Các dải núi ở bán đảo Trung Ấn có hướng chủ yếu là:

 • A. bắc- nam và tây bắc-đông nam.
 • B. tây-đông và bắc- nam.
 • C. tây – đông hoặc gần tây-đông.
 • D. bắc- nam hoặc gần bắc-nam

Câu 8: Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu những thiên tai nào:

 • A. Bão tuyết
 • B. Động đất, núi lửa
 • C. Lốc xoáy
 • D. Hạn hán kéo dài

Câu 9: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào

 • A. Khí hậu gió mùa
 • B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải
 • C. Khí hậu lục địa
 • D. Khí hậu núi cao

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho các nước Đông Nam Á không bị khô hạn như những vùng có cùng vĩ độ ở châu Phi và Tây Nam Á:

 • A. địa hình
 • B. gió mùa
 • C. giáp biển
 • D. dòng biển

Câu 11: Đông Nam Á chịu thiên tai nào:

 • A. Bão tuyết
 • B. Hạn hán kéo dài
 • C. Lốc xoáy
 • D. Bão nhiệt đới

Câu 12 : Cảnh quan chủ yếu của Đông Nam Á:

 • A. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh
 • B. Rừng là kim
 • C. Xavan cây bụi
 • D. Hoang mạc và bán hoang mạc

Câu 13: Đảo nào lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới?

 • A. Xu-ma-tơ-ra
 • B. Gia-va
 • C. Ca-li-man-tan
 • D. Xu-la-vê-di

Câu 14: Đông Nam Á là “cầu nối” giữa:

 • A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
 • B. Châu Á và châu Đại Dương.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 15: Các biển nào sau đây không nằm trong khu vực Đông Nam Á?

 • A. Biển Đông.
 • B. Biển A-rap
 • C. Biển Gia-va.
 • D. Biển Xu-lu.

Câu 16: Dựa vào lược đồ hình 14.1, cho biết các dãy núi nào sau đây có hướng bắc nam?

 • A. Luông Pha-băng.
 • B. Hoàng Liên Sơn.
 • C. Các-đa-môn.
 • D. Đăng-rếch.

Câu 17: Quần đảo Mã Lai có khí hậu:

 • A. Xích đạo.
 • B. Nhiệt đới gió mùa.
 • C. Cận nhiệt
 • D. Cận xích đạo

Câu 18: Các sông ở bán đảo Trung Ấn.

 • A. Sông lớn chảy theo hướng bắc nam.
 • B. Sông ngắn chế độ nước điều hòa.
 • C. Các sông đều nằm trong vòng đai Xích đạo.
 • D. Tất cả đều sai

Câu 19: Sông Mê Công chảy từ Trung Quốc qua các nước nào sau đây?

 • A. Việt Nam.
 • B. Thái Lan.
 • C. Lào, Cam-pu-chia.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 20: Dựa vào hình 14.2, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa, cho biết các địa điểm Pa-đăng và Y-an-gun ở vùng nào?

 • A. Pa-đăng ở vùng Xích đạo.
 • B. Y-an-gun ờ vùng nhiệt đới gió mùa.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Đông Nam Á- đất liền và hải đảo


 • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021