Trắc nghiệm địa lí 8 bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

 • 2 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

 • A. Đông Nam Á
 • B. Tây Nam Á
 • C. Trung Á
 • D. Nam Á

Câu 2: Châu Á là châu lục:

 • A. Chiếm 1/3 diện tích đất nổi trên Trái Đất.
 • B. Một bộ phận của lục địa Á Âu.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Châu Á có diện tích phần đất liền rộng khoảng:

 • A. 40 triệu km2.
 • B. 41,5 triệu km2.
 • C. 42,5 triệu km2.
 • D. 43,5 triệu km2.

Câu 4: Châu Á tiếp giáp với châu lục nào?

 • A. Châu Âu, châu Phi.
 • B. Châu Đại Dương.
 • C. Châu Mĩ.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

 • A. Bắc Băng Dương.
 • B. Đại Tây Dương,
 • C. Thái Bình Dương.
 • D. Ấn Độ Dương.

Câu 6: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á:

 • A. 8.200km
 • B. 8.500km
 • C. 9.000km
 • D. 9.500km

Câu 7: Châu Á có diện tích rộng

 • A. nhất thế giới.
 • B. thứ hai thế giới.
 • C. thứ ba thế giới.
 • D. thứ tư thế giới.

Câu 8: Sông Trường Giang chảy trên đồng bằng nào?

 • A. Hoa Bắc
 • B. Ấn Hằng
 • C. Hoa Trung
 • D. Lưỡng Hà

Câu 9: Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á

 • A. Hi-ma-lay-a
 • B. Côn Luân
 • C. Thiên Sơn
 • D. Cap-ca

Câu 10: Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á:

 • A. Đồng bằng Tây Xi-bia.
 • B. Đồng bằng Ấn – Hằng.
 • C. Đồng bằng Trung tâm.
 • D. Đồng bằng Hoa Bắc.

Câu 11: Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là:

 • A. 8.500km
 • B. 9.000km
 • C. 9.200km
 • D. 9.500km

Câu 12: Các hệ thống núi và cao nguyên của châu Á tập trung chủ yếu ở vùng nào?

 • A. Trung tâm lục địa
 • B. Ven biển
 • C. Ven các đại dương
 • D. Tất cả đều sai

Câu 13: Hệ thống núi và cao nguyên chạy theo hướng nào?

 • A. Đông - Tây
 • B. Bắc - Nam
 • C. Tất cả đều đúng
 • D. Tất cả đều sai

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á

 • A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.
 • B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.
 • C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
 • D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.

Câu 15: Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là:

 • A. đông – tây hoặc gần đông –tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.
 • B. đông bắc – tây nam và đông – tây hoặc gần đông – tây.
 • C. tây bắc – đông nam và vòng cung.
 • D. bắc – nam và vòng cung.

Câu 16: Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á

 • A. Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.
 • B. Địa hình bị chia cắt phức tạp.
 • C. Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.
 • D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ.

Câu 17 : Những khoáng sản quan trọng nhất của châu Á là

 • A. Dầu mỏ, khí đốt.
 • B. Than, sắt.
 • C. Crôm và các kim loại màu như đồng, thiếc.
 • D. Tất cả các ý trên.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản


 • 122 lượt xem