Trắc nghiệm địa lí 8 bài 9: Khu vực Tây Nam Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 9: Khu vực Tây Nam Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tây Nam Á xuât khâu dâu mỏ chủ yếu đến các nước và khu vực như;

 • A. Hoa Kì, châu Đại Dương
 • B. Các nước Tây Âu
 • C. Nhật Bản, Hàn Quốc
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Dân thành phố ở một số quốc gia Tây Nam Á ngày càng đông. Tỉ lê dân thành thị cao, chiếm khoảng 80 - 90 dân số, nhất là :

 • A. A-rập Xê-út, I-rắc, I-ran.
 • B. Cô-oét, I-xra-en, Li-băng
 • C. Câu A đúng, B sai
 • D. Cả 2 câu A, B đều đúng

Câu 3: Hiện nay, các nước dầu mỏ Tây Nam Á đã tham gia tổ chức Những nước sản xuất dầu mỏ thế giới nhằm đấu tranh với các nước tư bản phát triển trong việc mua bán, định đoạt giá cả dầu mỏ. Tổ chức này có tên gọi tắt là :

 • A. ASEAN
 • B.UNDP
 • C. OPEC
 • D.UNICEF

Câu 4: Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á

 • A. Nằm ở ngã ba của ba châu lục.
 • B. Tiếp giáp với nhiều vùng biển.
 • C. Có vị trí chiến lươc về kinh tế- chính trị
 • D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.

Câu 5: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục:

 • A. Châu Á-châu Âu- châu Phi
 • B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ
 • C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ
 • D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương.

Câu 6: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là

 • A. Núi và cao nguyên
 • B. Đồng bằng
 • C. Đồng bằng và bán bình nguyên
 • D. Đồi núi

Câu 7: Khí hậu chủ yếu của Tây Nam Á là

 • A. Khí hậu gió mùa
 • B. Khí hậu hải dương
 • C. Khí hậu lục địa
 • D. Khí hậu xích đạo

Câu 8: Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là

 • A. Than đá
 • B. Vàng
 • C. Kim cương
 • D. Dầu mỏ

Câu 9: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo:

 • A. Hồi giáo
 • B. Ki-tô giáo
 • C. Phật giáo
 • D. Ấn Độ giáo

Câu 10: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á:

 • A. Khai thác và chế biến than đá
 • B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
 • C. Công nghiệp điện tử-tin học
 • D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ

Câu 11: Đặc điểm chính trị của khu vực Tây Nam Á:

 • A. Tình hình chính trị rất ổn định
 • B. Các nước có nền chính trị hòa bình, và hợp tác với nhau về nhiều mặt
 • C. Tình hình chính trị bất ổn, nhiều cuộc tranh chấp xảy ra.
 • D. Các nước vẫn là thuộc địa.

Câu 12: Tây Nam Á là khu vực có nền văn minh cổ đại rực rỡ:

 • A. Văn minh Ấn-Hằng.
 • B. Văn minh Lưỡng Hà-Ả-rập.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Hầu hết lãnh thổ Tây Nam Á chủ yếu thuộc đới khí hậu:

 • A. Nóng và cận nhiệt
 • B. Cận nhiệt và ôn hòa
 • c. Ôn hòa và lạnh
 • D. Tất cả đều sai

Câu 14: Dựa vào hình 9.1 cho biết Tây Nam Á tiếp giáp với các biển nào?

 • A. Ả-rập, biển Đỏ.
 • B. Địa Trung Hải, biển Đen.
 • C. Biển Ca-xpi
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 15: Vị trí của khu vực Tây Nam Á có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế vì:

 • A. Nằm ở ngã ba châu lục Á, Âu, Phi
 • B. Tiếp giáp với nhiều vịnh, biển.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 16: Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt chiếm bao nhiêu % lượng dầu mỏ thế giới?

 • A. 50%.
 • B. 55%
 • C. 60%
 • D. 65%

Câu 17: Quốc gia nào ở Tây Nam Á có diện tích lớn nhất và có nhiều dầu mỏ nhất?

 • A. A-rập Xê-út
 • B. I-rắc.
 • C. I-ran.
 • D. Cô-oét.

Câu 18: Kênh đào nào ở Tây Nam Á rút ngắn con đường giao thông hàng hải quốc tế giữa châu Á và châu Âu?

 • A. Kênh Pa-na-ma.
 • B. Kênh Xuy-ê.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Khu vực Tây Nam Á Đía lí 8 trang 29


 • 102 lượt xem