Trắc nghiệm toán 5 chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 5 chương 4: Số đo thời gian, toán chuyển động đều (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thực hiện phép chia

42 phút 30 giây : 3 = ?

 • A. 12 phút 10 giây
 • B. 13 phút 10 giây
 • C. 14 phút 10 giây
 • D. 15 phút 10 giây

Câu 2: Trong một tháng nào đó có hai ngày đầu tháng và cuối tháng đều là chủ nhật. Hỏi đó là tháng mấy?

 • A. tháng ba
 • B. tháng tư
 • C. tháng hai
 • D. tháng mười hai

Câu 3: Điền vào chỗ chấm số thích hợp: giờ = .... phút

 • A. 180
 • B. 165
 • C. 170
 • D. 140

Câu 4: Thực hiện phép tính sau:

23 phút 15 giây - 8 phút 40 giây = ?

 • A. 15 phút 25 giây
 • B. 14 phút 25 giây
 • C. 14 phút 75 giây
 • D. 15 phút 75 giây

Câu 5: Thực hiện phép tính sau:

16 giờ 15 phút : 15 = ?

 • A. 1 giờ 8 phút
 • B. 1 giờ 7 phút
 • C. 1 giờ 6 phút
 • D. 1 giờ 5 phút

Câu 6: 65% của 1 giờ là bao nhiêu giây?

 • A. 650 giây
 • B. 3900 giây
 • C. 6500 giây
 • D. 2340 giây

Câu 7: Thực hiện phép tính:

7 giờ : 12 = ? phút

 • A. 42 phút
 • B. 45 phút
 • C. 35 phút
 • D. 40 phút

Câu 8: Lúc 5 giờ 30 phút sáng, chi đội lớp em đi từ trường đến nơi cắm trại với vận tốc 4,8km/giờ. Đến 8 giờ thì chúng em tới nơi. Tính khoảng cách từ trường em tới cắm trại

 • A. 10km
 • B. 11km
 • C. 12km
 • D. 15km

Câu 9: Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?

 • A. 7 phút
 • B. 9 phút
 • C. 11 phút
 • D. 13 phút

Câu 10: Anh Ba đi từ nhà lên huyện. Anh đi từ 5 giờ 45 phút và đến huyện lúc 8 giờ 20 phút. Biết rằng huyện cách nhà anh 12,4km; tính vận tốc của anh Ba

 • A. 5km/giờ
 • B. 4,5km/giờ
 • C. 5,2km/giờ
 • D. 4,8km/giờ

Câu 11: Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5km.

 • A. 25 phút
 • B. 30 phút
 • C. 35 phút
 • D. 40 phút

Câu 12: Một vận động viên xe đạp đi đươc 54,08km trong 4 giờ. Tính vận tốc của người đó

 • A. 13,2km/giờ
 • B. 13,52 km/giờ
 • C. 13,42km/giờ
 • D. 13,5km/giờ

Câu 13: Dân số nước Ấn Độ năm 1960 là 315 triệu người, năm 2000 là 945 triệu người. Hỏi trong khoảng thời gian đó trung bình dân số Ấn Độ tăng mấy phần trăm mỗi năm?

 • A. 7,5%
 • B. 4%
 • C. 5%
 • D. 4,5%

Câu 14: Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ?

 • A. 1 giờ 15 phút
 • B. 1 giờ 20 phút
 • C. 1 giờ 25 phút
 • D. 1 giờ 30 phút

Câu 15: Một người đã đi trong 4 giờ 45 phút. Tính ra anh ấy còn phải đi thêm 2 giờ 35 phút nữa mới tới nơi. Hỏi anh ấy phải đi trong thời gian bao lâu?

 • A. 6 giờ 20 phút
 • B. 7 giờ 20 phút
 • C. 6 giờ 70 phút
 • D. 6 giờ 80 phút

Câu 16: Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?

 • A. 1 giờ 35 phút
 • B. 1 giờ 45 phút
 • C. 1 giờ 55 phút
 • D. 2 giờ 05 phút

Câu 17: Quãng đường AB dài 60km. Cùng một lúc, một ô tô xuất phát từ A và một xe máy xuất phát từ B đi cùng chiều về phía C. Vận tốc ô tô là 50km/giờ. Vận tốc xe máy là 30km/giờ. Hỏi sau mấy giờ ô tô đuổi kịp xe máy?

 • A. 2 giờ
 • B. 4 giờ
 • C. 3 giờ
 • D. 5 giờ
Xem đáp án
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021