Trắc nghiệm vật lí 7 bài 1: Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 7 bài 1:Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng.Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Em hãy nhận ra câu sai trong những câu sau:

 • A. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta
 • B. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta
 • C. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng
 • D. Vật sáng cũng là nguồn sáng

Câu 2: Vì sao ta nhìn thấy một vật?

 • A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật
 • B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật
 • C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
 • D. Vì vật được chiếu sáng

Câu 3: Chọn phát biểu sai

 • A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng
 • B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng
 • C. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng
 • D. B và C đều đúng

Câu 4: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau:

 • A. Quyển sách
 • B. Mặt Trời
 • C. Bóng đèn bị đứt dây tóc
 • D. Mặt Trăng

Câu 5: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

 • A. Ngọn nến đang cháy
 • B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
 • C. Mặt trời
 • D. Đèn ống đang sáng

Câu 6: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây là vật sáng?

 • A. Đèn dầu đang cháy
 • B. Vỏ hộp sữa sáng chói dưới trời nắng
 • C. Mặt Trăng
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Trong một phòng hoàn toàn đóng kín bằng cửa kính, ta có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng khi:

 • A. Ban đêm, bật đèn, có ánh trăng, nhưng nhắm mắt
 • B. Ban đêm, bật đèn, không có ánh trăng, nhưng nhắm mắt
 • C. Ban đêm, không bật đèn, không có ánh trăng, nhưng mở mắt
 • D. Ban ngày, không bật đèn, mở mắt

Câu 8: Sở dĩ ta nhìn được mọi vật là vì:

 • A. Các vật đó tự phát ra ánh sáng và những ánh sáng đó chiếu đến mắt ta
 • B. Các vật đó nhận được ánh sáng từ các vật khác chiếu đến nó và phản xạ những ánh sáng đó vào mắt ta
 • C. Các vật đó tự phát sáng và hắt lại những ánh sáng đó vào mắt ta
 • D. Có ánh sáng truyền vào mắt ta

Câu 9: Ta không nhìn thấy được một vật là vì:

 • A. Vật đó không tự phát ra ánh sáng
 • B. Vật đó có phát ra ánh sáng nhưng bị vật cản che khuất làm cho những ánh sáng từ vật đó không thể truyền đến mắt ta
 • C. Vì mắt ta không nhận được ánh sáng
 • D. Các câu trên đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1 vật lí 7: Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng


 • 13 lượt xem