Trắc nghiệm vật lí 7 chương 1: Quang học (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 7 chương 1: Quang học (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vì sao ta nhìn thấy một vật?

 • A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật
 • B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật
 • C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
 • D. Vì vật được chiếu sáng

Câu 2: Chọn một phát biểu không đúng về đường truyền của tia sáng:

 • A. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng.
 • B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
 • C. Tia sáng là đường truyền ánh sáng bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.
 • D. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng.

Câu 3: Chọn câu sai:

 • A. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng hội tụ sẽ gặp nhau tại một điểm
 • B. Ánh sáng phát ra từ chùm sáng song song thì không thể cắt nhau
 • C. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng đều xuất phát từ cùng một điểm
 • D. Trong chùm sáng phân kì, khoảng cách càng xa nguồn thì chùm sáng càng loe rộng

Câu 4: Hiện tượng nào xảy ra khi Mặt Trăng bị trái đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

 • A. Nhật thực một phần
 • B. Nguyệt thực
 • C. Nhật thực toàn phần
 • D. Nhật thực

Câu 5: Chiếu một tia tới lên một gương phẳng với góc tới i = 300. Trong các câu sau đây thì câu nào sai?

 • A. Góc phản xạ i’ = 300
 • B. i + i’ = 300
 • C. i’ + b = 900
 • D. a = b = 600

Câu 6: Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là:

 • A. 5 s
 • B. 50 s
 • C. 500 s
 • D. 5000 s

Câu 7: Gương cầu lồi thường được dùng ở đâu?

 • A. Gương chiếu hậu của ô tô, xe máy
 • B. Gương đặt ở những đoạn đường gấp khúc
 • C. Gương đặt ở đầu xe tải
 • D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 8: Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

 • A. Song song
 • B. Hội tụ
 • C. Phân kì
 • D. Không truyền theo đường thẳng

Câu 9: Vì sao trên ô tô trên xe máy, người ta không gắn gương cầu lõm để cho người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

 • A. Vì ảnh không rõ nét.
 • B. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.
 • C. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần.
 • D. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt.

Câu 10: Tại sao ở các góc đường có khúc cua hẹp người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương cầu lõm mặc dù gương cầu lõm vẫn có thể cho ảnh ảo lớn hơn vật như gương cầu lồi

 • A. Vì các gương cầu lồi cho ảnh rõ nét hơn
 • B. Vì các gương cầu lồi luôn luôn cho ảnh ảo
 • C. Vì các gương cầu lõm cho ảnh lớn hơn vật nhưng vẫn nhỏ hơn gương cầu lồi
 • D. Vì bề rộng của vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn gương cầu lõm có cùng kích thước và gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật

Câu 11: Vật nào dưới đây không phải là vật sáng ?

 • A. Ngọn nến đang cháy.
 • B. Mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng Mặt Trời.
 • C. Mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng Mặt Trời.
 • D. Mặt Trời.

Câu 12: Chùm sáng…………. gồm các tia sáng…….. trên đường truyền của chúng. Chọn các cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ.

 • A. Phân kỳ; giao nhau
 • B. Hội tụ; loe rộng ra
 • C. Phân kỳ; loe rộng ra
 • D. Song song; giao nhau

Câu 13: Tại sao trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một bóng đèn lớn? Câu giải thích nào sau đây là đúng?

 • A. Để cho lớp học đẹp hơn.
 • B. Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học.
 • C. Để tránh bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài.
 • D. Để học sinh không bị chói mắt.

Câu 14: Hiện tượng …… xảy ra vào ban đêm khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm trên cùng một đường thẳng và khi đó………nằm giữa hai thiên thể kia. Chọn các cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ.

 • A. Nguyệt thực/ Mặt Trăng
 • B. Nguyệt thực/ Trái Đất
 • C. Nhật thực/ Mặt Trăng
 • D. Nhật thực/ Trái Đất

Câu 15: Chọn câu đúng?

 • A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới.
 • B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng.
 • C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 16: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

 • A. 3m
 • B. 3,2m
 • C. 1,5m
 • D. 1,6m

Câu 17: Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

 • A. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn
 • B. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi
 • C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phẳng
 • D. Cả A, B và C

Câu 18: Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

 • A. Song song
 • B. Hội tụ
 • C. Phân kì
 • D. Không tru

Câu 19: Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn?

 • A. Vì pha đèn không phản xạ được ánh sáng.
 • B. Vì pha đèn có thể hội tụ ánh sáng tại một điểm ở xa.
 • C. Vì pha đèn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song.
 • D. Vì pha đèn làm cho ánh sáng mạnh thêm.

Câu 20: Ta biết rằng khi chiếu một chùm tia song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy:

 • A. Một vệt sáng.
 • B. Một điểm sáng rõ.
 • C. Không thấy gì khác.
 • D. Màn sáng hơn.
Xem đáp án
 • 8 lượt xem