Trắc nghiệm vật lí 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Vật dẫn điện…………khi…………….chạy qua

 • A. Nóng lên, có dòng điện
 • B. Nóng lên, không có dòng điện
 • C. Không nóng lên, có dòng điện
 • D. Cả ba câu đều sai

Câu 2: Sắp xếp theo thứ tự các chất có nhiệt độ nóng chảy tăng dần

 • A. Vonfram, thép, đồng, chì
 • B. Chì, đồng, thép, vonfram
 • C. Chì, thép, đồng, vonfram
 • D. Thép, đồng, chì, vonfram

Câu 3: Chọn câu phát biểu sai

 • A. Tác dụng nhiệt của dòng điện là làm cho vật dẫn điện nóng lên
 • B. Vật dẫn điện nóng lên khi có dòng điện chạy qua
 • C. Dòng điện có tác dụng phát sáng
 • D. Tác dụng phát sáng của dòng điện là làm cho vật dẫn điện nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Bóng đèn tròn trong gia đình phát sáng là do:

 • A. Tác dụng nhiệt của dòng điện
 • B. Tác dụng phát sáng của dòng điện
 • C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng
 • D. Dựa trên các tác dụng khác

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Bóng đèn huỳnh quang trong gia đình phát sáng là do

 • A. Tác dụng nhiệt của dòng điện
 • B. Tác dụng hóa học của dòng điện
 • C. Dựa trên tác dụng từ của dòng điện
 • D. Cả A, B, C đều sai

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng: Thiết bị điện nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện:

 • A. Bếp điện
 • B. Bàn ủi
 • C. Nồi cơm điện
 • D. Quạt máy

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: Khi đèn điôt phát quang phát sáng thì có:

 • A. Dòng điện chạy từ bản cực âm sang bản cực dương của đèn
 • B. Dòng điện chạy từ bản cực dương sang bản cực âm của đèn
 • C. Dòng điện chạy từ bản cực này sang bản cực kia của đèn
 • D. Không có dòng điện chạy vào các bản cực của đèn

Câu 8: Chọn phát biểu sai

 • A. Bóng đèn tròn phát sáng là do dòng điện chạy qua dây tóc, làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng
 • B. Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn, làm chất khí này nóng lên và phát sáng
 • C. Bóng đèn huỳnh quang phát sáng là do dòng điện kích thích lớp bột phát quang được phủ bên thành trong bóng đèn phát sáng
 • D. Điôt phát quang phát sáng là do các bản cực nóng lên và phát sáng

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

 • A. Bàn ủi
 • B. Máy sấy tóc
 • C. Lò nướng điện
 • D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng: Tác dụng hóa học của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

 • A. Tivi
 • B. Bể mạ đi
 • C. Cầu chì
 • D. Đầu DVD
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 22 vật lí 7: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện


 • 80 lượt xem