Trắc nghiệm vật lí 7 bài 24: Cường độ dòng điện

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 24 vật lí 7: Cường độ dòng điện Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Cho mạch điện như hình 11.13

 • A. Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 2: đèn sáng
 • B. Công tắc A ở vị trí 2, công tắc B ở vị trí 1: đèn sáng
 • C. Công tắc A ở vị trí 1, công tắc B ở vị trí 1: đèn sáng
 • D. Câu A và B đúng

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Ampe kế là dụng cụ dùng để đo:

 • A. Tác dụng của dòng điện
 • B. Mức độ của dòng điện
 • C. Cường độ dòng điện
 • D. Khả năng của dòng điện

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Số chỉ của ampe kế:

 • A. Cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện
 • B. Là giá trị của cường độ dòng điện
 • C. Cả hai câu A và B đều sai
 • D. Cả hai câu A và B đều đúng

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của ampe kế khi vẽ sơ đồ mạch điện:

 • A. hình A
 • B. hình B
 • C. hình C
 • D. hình D

Câu 5: Chọn câu sai

 • A. 1A = 1000mA
 • B. 1A = 103mA
 • C. 1mA = 103A
 • D. 1mA = 0,001 A

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

Trong sơ đồ thí nghiệm hình 11.14, đồng hồ đo được dùng để đo đại lượng nào?

 • A. Hiệu điện thế
 • B. Cường độ dòng điện
 • C. Cường độ điện trường
 • D. Cường độ từ trường

Câu 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dòng điện chạy qua đèn có……………thì đèn…………….

 • A. Cường độ càng nhỏ, càng cháy sáng
 • B. Cường độ càng lớn, sáng càng yếu
 • C. Cường độ càng lớn, càng cháy sáng
 • D. Cường độ thay đổi, sáng như nhau

Câu 8: Chọn đáp số đúng

 • A. 1,25 A = 125 mA
 • B. 0,125A = 1250 mA
 • C. 125 mA = 0,125 A
 • D. 1250 mA = 12,5 A

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng: Để đo cường độ dòng điện 15 mA, nên chọn Ampe kế nào có giới hạn đo phù hợp nhất?

 • A. 2 mA
 • B. 20 mA
 • C. 200 mA
 • D. 2 A

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng: Ở các chốt nối dây của ampe kế thường có ghi kí hiệu (+) và (-)

 • A. Kí hiệu (+) là nối với cực âm của nguồn điện
 • B. Kí hiệu (-) là nối với cực âm của nguồn điện
 • C. Kí hiệu (+) là nối với cực dương của nguồn điện
 • D. Câu B và C đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 vật lí 7: Cường độ dòng điện


 • 55 lượt xem