Trong bài hát, có những cụm từ chỉ sự biết ơn đất nước, quê hương Việt Nam của các thế hệ đi sau đối với những người anh hùng như Võ Thị Sáu. Em hãy chọn ra những cụm từ chỉ thái độ, việc làm biết ơn đó.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Tìm hiểu lòng biết ơn qua bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu (sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn) và trả lời những câu hỏi sau:

  • Trong bài hát, có những cụm từ chỉ sự biết ơn đất nước, quê hương Việt Nam của các thế hệ đi sau đối với những người anh hùng như Võ Thị Sáu. Em hãy chọn ra những cụm từ chỉ thái độ, việc làm biết ơn đó.
  • Em có cảm xúc gì khi nghe bài hát này?
  • Vì sao chúng ta biết ơn chị Võ Thị Sáu?

Bài làm:

- Những cụm từ chỉ thái độ, việc làm biết ơn trong bài “ Biết ơn chị Võ Thị Sáu” là:

  • Thôn nhóm vẫn nhắc người anh hùng
  • Đời sau vẫn còn nhắc nhở
  • Sông núi đất nước ơn người anh hùng dù chết vẫn không lùi bước
  • Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu….

- Khi nghe bài hát này em vừa cảm thấy xúc động, vừa cảm thấy tự hào khi có những người con Việt Nam bất khuất và kiên cường để bảo vệ tổ quốc đến như vậy. Đó là tấm gương sáng cho chúng em noi theo.

- Chúng ta phải biết ơn chị Võ Thị Sáu vì chị ấy đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước Việt Nam. Một phần sự hi sinh của chị đã góp phần tạo nên đất nước hòa bình và tươi đẹp như ngày hôm nay. Bởi vậy, chúng ta được sống trong thời hòa bình, cơm no áo ấm, chúng ta phải biết ghi nhớ công lao to lớn của chị Võ Thị Sáu cũng như các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập đất nước.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 6