Từ hình vẽ mặt bằng của nhà ở, em có thể nêu tên kiểu nhà ở đó? Liệt kê tên các khu vực trong mỗi nhà

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Bố trí khu vực trong nhà ở

a. Quan sát hình 28

b. Thực hiện nhiệm vụ

 • Từ hình vẽ mặt bằng của nhà ở, em có thể nêu tên kiểu nhà ở đó
 • Liệt kê tên các khu vực trong mỗi nhà
 • Chỉ ra những điểm hợp lí và không hợp lí trong từng cách bố trí nhà đó

Bài làm:

Kiểu nhà ở:

 • Hình A là mặt bằng nhà sàn, vì bếp đặt khu trung tâm và có vẽ cầu thang ngắn.
 • Hình B là mặt bằng nhà mái bằng, nhà ngói hoặc nhà sàn.
 • Hình C là mặt bằng nhà ngói, nhà mái bằng hoặc nhà tranh vì kiểu nhà một tầng, có khu chăn nuôi riêng, có chia hai khu là nhà chính và nhà ngang (bếp), có sân chung của nhà chính và bếp.
 • Hình D là mặt bằng nhà cao tầng vì mới chỉ vẽ phòng ngủ 1, có vẽ cầu thang.

Tên các khu vực trong nhà ở:

 • Hình A: bể nước, nơi thờ cúng, phòng ngủ, bếp
 • Hình B: Phòng ngủ, bếp, sinh hoạt chung
 • Hình C: Bếp, Sân, Buồng, Chăn nuôi
 • Hình D: Phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, Phòng vệ sinh, Hiên phơi.

Các điểm hợp lí và không hợp lí:

 • Hình A: Không phân rõ phòng sinh hoạt và bếp, phân chia bếp phụ và chính là không cần thiết.
 • Hình B: Bếp cạnh phòng ngủ không tốt
 • Hình C: Là kiểu bố trí điển hình ở nông thôn, hai buồng cạnh phòng khách không hợp lí
 • Hình D: Phòng khách kín quá mức, nên để mở.
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 VNEN