Ý tưởng kinh doanh của bạn Ánh Dương là gì?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Đọc thông tin

2. Trả lời câu hỏi

  • Ý tưởng kinh doanh của bạn Ánh Dương là gì?
  • Vì sao công việc kinh doanh của bạn Ánh Dương lại thành công?

Bài làm:

  • Ý tưởng kinh doanh của bạn Ánh Dương là kinh doanh quán cà phê cùng với việc giới thiệu sản phẩm thủ công tái chế từ rác.
  • Công viêc kinh doanh của Ánh Dương thành công là bởi vì: Bạn đã tìm hiểu và nắm được nhu cầu của người tiêu dùng, có ý tưởng kinh doanh tốt.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 VNEN