Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 17 – sgk lịch sử 4

Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Người Âu Việt và Lạc Việt từ lâu sống hòa hợp với nhau ở vùng núi phía Bắc nước Văn Lang. Cho đến năm 218 TCN, quân Tần tràn xuống xâm lược các nước Phương Nam, Thục Phán đã đứng lên lãnh đạo cả người Âu Việt và Lạc Việt đánh lui quân xâm lược sau đó dựng nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương và đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay).

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021