Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 17 – sgk lịch sử 4

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì?

Bài làm:

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là:

  • Xây dựng thành Cổ Loa kiên cố
  • Chế tạo ra nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên
  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021