[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Điểm. Đường thẳng trang 75 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. ĐIỂM

Câu 1 trang 75 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

II. ĐƯỜNG THẲNG

Câu 2 trang 76 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

II. ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG. ĐIỂM KHÔNG THUỘC ĐƯỜNG THẲNG

Câu 3 trang 77 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

IV. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM

Câu 4 trang 77 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Có những đường thẳng MN, MP, NP

V. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

b) Chọn kí hiệu "" , "$\notin$" thích hợp cho [?]:

N [?] a ; M [?] a

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22)

a) Chỉ ra một điểm D nằm trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ "cùng phía" , "khác phía", thích hợp cho [?]:

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 79 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25

=> Xem hướng dẫn giải


  • 64 lượt xem