[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 10: Hai bài toán về phân số trang 67 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

Câu 1 (Trang 68 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) - 20% . = $\frac{(- 20 . 3)}{8}$ = $\frac{- 60}{8}$ = $\frac{- 15}{4}$

b) 1 200 . 17% = 1 200 . = $\frac{1 200 . 17}{100}$ =$\frac{20 400}{100}$ = 204

II. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ CỦA MỘT PHÂN SỐ CỦA SỐ ĐÓ

Câu 2 (Trang 69 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) - 21 : = - 21 . $\frac{9}{7}$ = $\frac{(- 21) . 9}{7}$ = - 27

b) 18 : 27% = 18 : = 18 . $\frac{100}{27}$ = $\frac{18 . 100}{27}$ = $\frac{1800}{27}$ = $\frac{200}{3}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 69 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính:

a) của - 49

b) của $\frac{- 18}{25}$

c) của $3\frac{2}{9}$

d) 40% của

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 69 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

a) của nó bằng 14

b) của nó bằng $\frac{25}{14}$

c) của nó bằng $\frac{- 10}{27}$

d) 30% của nó bằng 90

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 69 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thảo trong xóm. Hết ngày, An thu được 9 kg rác khó phân hủy và 12 kg rác dễ phân hủy.

a) An đem rác dễ phân huỷ đi đổi cây, biết cứ 3 kg rác dễ phân huỷ đối được một cây sen đá. Vậy An nhận được bao nhiêu cây sen đá?

b) Số rác khó phân huỷ bạn Án thu được bằng số rác khó phân huỷ cả đội thu được. Đội của An thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rác khó phân huỷ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Gấu túi là một loài thú có túi, ăn thực vật, sống ở một số bang của Ô-xtrây-li-a. Nó có chiều dài cơ thể từ 60 cm đến 85 cm và khối lượng từ 4 kg đến 15 kg. Màu lông từ xám bạc đến nâu sô-cô-la. Gấu túi hoạt động vào ban đêm, thức ăn chủ yếu là một vài loại lá cây bạch đàn, khuynh diệp. Gấu túi dành thời gian trong ngày để ngủ. Con người dùng 3 thời gian trong ngày để ngủ. Trong một ngày gấu túi ngủ nhiều hơn con người là bao nhiêu giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bác Nhung gửi ngân hàng 10 triệu đồng với kì hạn 1 năm lãi suất 6.8%/năm.

a) Hết kì hạn 1 năm, bác Nhung rút được cả gốc và lãi là bao nhiêu?

b) Giả sử hết kì hạn 1 năm, bác Nhung không rút gốc và lãi thì sau 2 năm, bác Nhung có cả gốc và lãi là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất không thay đối qua hằng năm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Năm nay thành phố A có 3 triệu người. Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của thành phố đều là 2%. Số dân của thành phố A là bao nhiêu người:

a) Sau 1 năm?

b) Sau 2 năm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Lượng nước trong cỏ tươi là 55%. Nếu muốn có 135 kg cỏ khô (không còn nước) thì ta phải sấy bao nhiêu ki-lô-gam cỏ tươi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 trang 70 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Để làm món thịt kho dừa ngon. ta cần có cùi dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ bằng 5 lượng cùi dừa và lượng đường bằng 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,6 kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki-lô-gam cùi đừa và bao nhiêu ki-lô-gam đường để làm món thịt kho dừa?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 145 lượt xem