[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Bài tập cuối chương IV trang 22 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 22 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cuối học kì I, nhà trường khen thưởng mỗi lớp ba học sinh tiêu biểu. Lớp 6A có nhiều bạn vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động. Cô giáo chủ nhiệm chọn năm bạn xứng đáng nhất để lớp bình chọn. Cô giáo lập phiếu bầu theo mẫu như ở Hình 17. Mỗi học sinh được nhận một phiếu, trên mỗi dòng của phiếu chọn đúng một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”.

Kết quả bình chọn của cả lớp được cô giáo thống kê lại trong Hình 18

Hãy lập danh sách ba bạn của lớp 6A được khen thưởng.

STTHọ và tên Đồng ýKhông đồng ý
1Nguyễn Thị An
2Vũ Văn Cường
3Phạm Thu Hoài
4Bùi Bình Minh
5Nguyễn Văn Nam

Hình 17

STT Họ và tên Đồng ýKhông đồng ý
1Nguyễn Thị An315
2Vũ Văn Cường2016
3Phạm Thu Hoài333
4Bùi Bình Minh279
5Nguyễn Văn Nam1818

Hình 18

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 22 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Một câu lạc bộ có 24 thành viên. Người phụ trách thống kê những thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần như ở bảng bên

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Ngày nào có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của câu lạc bộ?

c) Tính tổng số lượt người vắng mặt tại câu lạc bộ trong tuần.

ThứSố thành viên có mặt
2llll llll llll lll
3llll llll llll llll
4llll llll llll llll llll
5llll llll llll llll lll
6llll llll llll llll l
llll : 5 người l : 1 người

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 23 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Do tác động của En Ni-nô (El Nino), mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm nên mực nước sông Mê Kông xuống thấp nhất trong 90 năm qua. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn héc-ta lúa.

Biểu đồ ở Hình 19 cho biết diện tích lúa bị hại do xâm nhập mặn vào cuối năm 2015 và đầu năm của một số tỉnh. Tính tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 23 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Biểu đồ cột kép ở Hình 20 biểu diễn sản lượng cà phê và gạo xuất khẩu của Việt Nam trong ba năm 2017, 2018, 2019.

a) Tính tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019

b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tính tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 23 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Biểu đồ cột kép ở Hình 21 biểu diễn số tiền Việt Nam thu được khi xuất khẩu cà phê và xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019.

a) Tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong ba năm 2017, 2018, 2019.

b) Số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2018 nhiều hơn số tiên thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019.

d) Số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2019 là bao nhiêu?

e) Trong ba năm 2017, 2018, 2019, năm nào số tiền thu được khi xuất khẩu gạo là nhiều nhất? Ít nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (Trang 24 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần tungKết quả tungSố lần xuất hiện mặt NSố lần xuất hiện mặt S
1?

?

?

...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt N; b) Xuất hiện mặt S.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (Trang 24 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

7. Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần gieoKết quả gieoTổng số lần xuất hiện
Mặt 1 chấmMặt 2 chấmMặt 3 chấmMặt 4 chấmMặt 5 chấmMặt 6 chấm
1???????
...?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt 1 chấm; b) Xuất hiện mặt 2 chấm;

c) Xuất hiện mặt 3 chấm; d) Xuất hiện mặt 4 chấm;

e) Xuất hiện mặt 5 chấm; g) Xuất hiện mặt 6 chấm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem