[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại trang 26 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Vườn treo Ba-bi-lon (Lưỡng Hà) và quần thể kim tự tháp Gi-za (Ai Cập) là hai trong bảy kì quan thế giới cổ đại. Trong đó, quần thể kim tự tháp Gi-za vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Vậy cư dân Lưỡng Hà và cư dân Ai Cập đã xây dựng những công trình này như thế nào? Những thành tựu văn hóa chủ yếu của họ là gì?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều kiện tự nhiên của Ai Cập và Lưỡng Hà

Câu hỏi trang 27 sgk cánh diều

  • Quan sát lược đồ hình 6.1 và đọc thông tin, hãy cho biết điều kiện tự nhiên đã tác động như thế nào đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

  • Quan sát hình 6.2 và đọc thông tin, hãy cho biết những "tặng phẩm" mà sông Nin đem đến cho Ai Cập là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Qúa trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà

Câu hỏi trang 28 sgk cánh diều

Nêu quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập và Lưỡng Hà

Câu hỏi trang 30 sgk cánh diều

Quan sát các hình từ 6.4 đến 6.9 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của cư dân Ai Cập và cư dân Lưỡng Hà?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng (trang 30 sgk cánh diều)

Câu 1: Theo em, điều kiện tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy giới thiệu về một thành tựu văn hóa của cư dân Ai Cập hoặc cư dân Lưỡng Hà mà em ấn tượng nhất

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem