[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Thời gian trong lịch sử trang 10 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Phần mở đầu (trang 10 sgk cánh diều)

"Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ 1 (1010)... Mùa thu, tháng 7, vua dời đô từ thành Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của Kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự, vì thế đổi gọi là thành Thăng Long"

(Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê)

Căn cứ vào thông tin nào trong đoạn trích trên để biết được sự kiện này đã diễn ra trong lịch sử?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần kiến thức mới

? (trang 10 sgk cánh diều)

  • Quan sát bảng trên và cho biết căn cứ vào thông tin nào để sắp xếp các sự kiện theo thứ tự trước, sau

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

=> Xem hướng dẫn giải

? (Trang 12 sgk cánh diều)

  • Quan sát hình 2.2 và cho biết tờ lịch ghi ngày dương lịch là ngày nào, ngày âm lịch là ngày nào?

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

  • Dựa vào sơ đồ hình 2.3, hãy giải thích khái niệm trước Công Nguyên và Công Nguyên.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

  • Quan sát sơ đồ hình 2.4, hãy cho biết mỗi thập kỉ, thế kỉ và thiên niên kỉ là bao nhiêu năm.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập và vận dụng

Phần luyện tập

Câu 1: (trang 12 sgk cánh diều) Nêu cách tính thời gian trong lịch sử?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần vận dụng

Câu 2: (trang 12 sgk cánh diều) Tết nguyên đán của Việt Nam tính theo lịch gì? Lấy thêm ví dụ về việc sử dụng âm lịch và dương lịch ở Việt Nam hiện nay?

Câu 3: (trang 12 sgk cánh diều) Tính từ năm 40 (khởi nghĩa Hai Bà Trưng) cho đến năm hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, bao nhiêu thế kỉ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 58 lượt xem