[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 12: Nhà nước Văn Lang

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 12: Nhà nước Văn Lang trang 57 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Khi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn:

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Các Vua Hùng đã dựng nước như thế nào?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Sự ra đời nhà nước Văn Lang

  • Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?
  • Hãy xác định phạm vi lãnh thổ chủ yếu của nước Văn Lang trên lược đồ hình 12.2

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tổ chức nhà nước Văn Lang

? Dựa vào sơ đồ hình 12.3, hãy trình bày và nhận xét về tổ chức Nhà nước Văn Lang

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

  • Những hoa văn trên trống đồng trong các hình 12.4 đến 12.6 cho em biết gì về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?
  • Dựa vào các hình 12.7 và 12.8 đọc thông tin, em hãy mô tả đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

Câu 2: Trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, em ấn tượng nội dung nào nhất. Trình bày hiểu biết của em về nội dung đó.

Câu 3: Ngày nay, những phong tục, tập quán, tín ngưỡng nào từ thời Văn Lang còn được người Việt lưu giữ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem