[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á trang 49 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Đông Nam Á là một khu vực địa lí - lịch sử - văn hoá mang sắc thái riêng biệt. Với địa hình đa dạng, khí hậu nhiệt đới gió mùa kèm theo mưa thuận lợi cho phát tiển cây lúa nước. Vào những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã sử dụng phố biến đồ sắt, kinh tế nông nghiệp phát triển. Đồng thời, chịu ảnh hướng văn hoá Ấn Độ. Trung Quốc, nhiều vương quốc cổ đã xuất hiện và dẫn hình thành nên các quốc gia phong kiến ở khu vục này.

- Đông Nam Á có vị trí địa lí như thế nào?

- Các vương quốc ở Đông Nam Á đã ra đời và phát triển như thế nào ?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Ví trị địa lí của Đông Nam Á

? Dựa vào lược đồ hình 10.1, hãy xác định vị trí địa lí của Đông Nam Á

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

=> Xem hướng dẫn giải

2. Qúa trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ VII

? Dựa vào lược đồ hình 10.2 và đọc thông tin, hãy trình bày quá trình xuất hiện của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

? Dựa vào lược đồ hình 10.3 và đọc thông tin, hãy cho biết từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á hình thành và phát triển như thế nào?

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Trình bày sơ lược vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. Với vị trí địa lí như vậy, các vương quốc ở Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng bên ngoài như thế nào trong quá trình ra đời và phát triển?

Câu 2: Viết một đoạn mô tả về quá trình ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII dựa vào những từ khóa sau, nhiệt đới, lúa nước, đồ sắt, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.

Câu 3: Ghép các vương quốc cổ ở Đông Nam Á với tên địa danh ra đời ở cột tương ứng trong bảng dưới đây:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Sưu tầm tư liệu về sự hình thành và phát triển của một vương quốc ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X để giới thiệu cho các bạn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 141 lượt xem