Nêu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia Giáo dục quốc phòng lớp 12

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nêu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia là bài tập trong bài Giải GDQP- AN 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi, nắm được bài tốt hơn. Dưới đây là phần hướng dẫn chi tiết, các em tham khảo nhé.

Câu 2: Trang 86 sgk GDQP- AN lớp 12

Nêu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia

Bài làm:

Những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia:

a. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ: Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành.

 • Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng.
 • Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước.
 • Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài.
 • Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá.

b. Bảo vệ an ninh kinh tế

 • Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường.
 • Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, nhà kinh doanh.

c. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng

 • Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hoá, tư tưởng.
 • Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.
 • Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hoá, văn nghệ.

d. Bảo vệ an ninh dân tộc

 • Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
 • Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.

e. Bảo vệ an ninh tôn giáo

 • Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng.
 • Đấu tranh với các đối tượng, các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo.
 • Thực hiện đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

g. Bảo vệ an ninh biên giới

 • Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trên biển.
 • Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.

h. Bảo vệ an ninh thông tin

 • Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật.
 • Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước.
 • Ngăn chặn các hoạt động khai thác, dò tìm để đánh cắp thông tin trên mạng

Nêu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần trả lời chi tiết này sẽ giúp cho các em nắm bài tốt hơn, qua đó chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm bài học khác có tại tài liệu học tập lớp 12 này nhé