Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc Giáo dục quốc phòng - An ninh 12

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 86: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Câu 3: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc SGK GDQP - AN lớp 12 là câu hỏi nằm trong bài Giải GDQP- AN 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Với phần hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp ích cho các em nắm được nội dung tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

Câu 3: Trang 86 sgk GDQP-AN lớp 12

Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bài làm:

Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc:

Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xã hội, là trách nhiệm của mọi công dân. Để thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kì mới

  • Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là thường xuyên, phức tạp, quyết liệt và lâu dài. Từ đó xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.
  • Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp và pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.
  • Luôn nâng cao cảnh giác, chủ dộng phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế nhà trường, chính quyền, đoàn thể. góp phần xây dựng phong trào sông và làm việc thu hiện pháp và pháp luật

- Thực hiện phương châm: Học sinh với ba không.

+ Không xem, đọc, lưu truyền các văn hoá phẩm phân động, đồi trụy:

+ Không a dua bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng. Nhà nước, chế độ và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

+ Không truy cập các Website chứa những nội dung không lành mạnh, phản dộng

- Không tự phát lập hội, câu lac bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật Cảnh giác, tích cực phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của các thể lực thù địch.

- Đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, góp phần xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

3. Nếu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đây đủ, chính xác những thông tin về người có dấu hiệu nghi vấn phạm tội: hoạt động tệ nạn xã hội chống đổi, xuyên tạc chế độ và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
  • Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật, gây rối an ninh trật tự. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu của công tác an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
  • Gần gũi, động viên giúp đờ những người làm lờ, sa ngã để giúp ho mau chóng tiến bộ, hoà nhập với cộng đồng Đồng thời, kiên quyết không bao che khuyết điểm ma phái cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết cho nhà Trưởng hoặc gia dinh để có biện pháp giải quyết kip thời, tích cực.
  • Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, tổ chức cho học sinh tham gia trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Câu 3: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc SGK GDQP - AN lớp 12 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần hướng dẫn đáp án cụ thể, chi tiết sẽ giúp cho các em nắm được nội dung bài học tốt hơn, hiệu quả hơn.