Câu 9: Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mach xoay chiều là

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK Vật lí 12, trang 66

Điện áp tức thời giữa hai đầu của một đoạn mach xoay chiều là (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là bao nhiêu?

A. 80 V.

B. 40 V.

C. V.

D. V.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Điên áp hiệu dụng trong mạch là: (V).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021