Cho các thiết bị số:

  • 1 Đánh giá

Luyện tập:

Cho các thiết bị số:

1) Diện thoại thông minh, 4) Laptop có camera và micro,

2) Máy ảnh số 5) Máy tính để bàn (không gần camera và micro).

6) Máy ghi âm số.

Em hãy cho biết thiết bị nào có thể:

a) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh (biết nghe)

b) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng hifnha rnh ( biết nhìn)

Bài làm:

Trả lời:

Thiết bị có thể:

a) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh (biết nghe): 1) Diện thoại thông mình, 4) Laptop có camera và micro, 6) Máy ghi âm số.

b) Thu nhận trực tiếp thông tin dạng hifnha rnh ( biết nhìn) : 2) Máy ảnh số, 4) Laptop có camera và micro, 1) Diện thoại thông mình,

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021