[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Truy cập thông tin trên internet

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Truy cập thông tin trên internet trang 35 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. World Wide Web

Em hãy truy cập website có địa chỉ https://vnanet.vn, di chuyển đến cuối trang và chọn Thể thao & Văn hóa để xem những tin tức thể thao mới nhất. Hãy truy cập một tin thể thao em muốn xem, sau đó quan sát địa chỉ của trang web thể thao đó có cùng địa chỉ trang web với https://vnanet.vn không

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trình duyệt web

Em cần những thiết bị hay phần mềm nào sau đây để truy cập thông tin trên các website?

1. Máy tính hoặc điện thoại kết nối Internet

2. Phần mềm tìm kiếm thông tin

3. Phần mềm trình duyệt web

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Em hãy mở trình duyệt web có trên máy tính để xem dự báo thời tiết ngày mai địa chỉ https://www.nchmf.gov.vn

Theo em, nội dung thông tin trên trang web có thay đổi theo thời gian không?

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Em sẽ sử dụng những website nào sau đây để tra cứu một số từ mới bằng tiếng Anh?

1. https://dantri.com.vn

2. https://dictionary.cambridge.org

3. https:languages.oup.com

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1. WWW là mạng lưới các website trên internet

2. Cần phải khởi động tất cả các trình duyệt mới truy cập được thông tin trên WWW

3. Chỉ cần khởi động trình duyệt wen là lập tức truy cập được trang web tin tức

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem