Em hãy xem một trang báo và trả lời lần lượt hai câu hỏi sau:

  • 1 Đánh giá

1. Thông tin và thu nhận thông tin

Em hãy xem một trang báo và trả lời lần lượt hai câu hỏi sau:

1. Một trong những thông tin em thu nhập được từ trang báo này là gì?

2. Thông tin em vừa nói là về ai hay về cái gì?

(gợi ý: chữ in màu gì, giấy trơn nhẵn hay thô ráp, ảnh màu hay ảnh đen trắng... (về hình thức), đưa tin gì (về nội dung tin bài).

Bài làm:

Ví dụ em đọc tạp chí phụ nữ và gia đình

1. Một trong những thông tin em thu nhập được từ trang báo này là cách làm đẹp

2. Thông tin em vừa nhắc có chữ màu đen, trên nền giấy nhẵn bóng màu xanh da trời, có ảnh màu sắc nét, viết về cách làm mặt nạ từ lòng trắng trứng với hiệu quả kinh ngạc

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021