Công nghệ 8 VNEN bài 11: Điện năng trong sản xuất và đời sống

  • 1 Đánh giá

Giải bài 11: Điện năng trong sản xuất và đời sống - Sách VNEN công nghệ lớp 8 trang 62. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

  • Hãy cho biết điện mà chúng ta sử dụng trong sinh hoạt ở nhà, ở lớp học và trong các nhà máy xí nghiệp được sản xuất ra từ đâu?
  • Kể tên một số ngành nghề ở địa phương mà em biết liên quan đến lĩnh vực kĩ thuật điện?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Sản xuất điện năng

Dựa vào nọi dung trên và quan sát các hình vữ sơ đồ nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện, em hãy lập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở các nhà máy theo gợi ý sau:

Hãy cho biết chức năng của nhà máy điện là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Truyền tải điện năng

Dựa vào nội dung trên và vốn hiểu biết đã có, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Đường dẫn dây điện có chức năng gì?

2. Mức điện áp lưới điện sinh hoạt của hộ gia đình em là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Vai trò của điện năng và một số lĩnh vực công nghệ kĩ thuật điện phổ biến

Dựa vào nội dung trên và vốn hiểu biết của em, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Nêu một số ví dụ về sử dụng điện năng trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thông tin và trong gia đình

2. Kể tên và mô tả một số sản phẩm công nghệ hoặc một số ngành nghề mà em biết thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện

3. Có suy nghĩ gì về vai trò, ý nghĩa của điện năng và các thành tựu công nghệ thuộc các ngành nghề của lĩnh vực kĩ thuật điện.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện yêu cầu sau:

Năng lượng được sử dụng để sản xuất điện năng của các nhà máy điện là những dạng năng lượng nào?

Nêu vắn tắt ý nghĩa và vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống?

Lấy ví dụ một số sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện mà gia đình em đang sử dụng và mô tả sự tiện ích của chúng đối với cuộc sống.

Nêu một số biện pháp tiết kiệm điện ở gia đình và trên lớp học.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu thực tiễn ở gia đình và địa phương để thực hiện yêu cầu sau:

  • Nêu vai trò của điện năng trong sinh hoạt và sản xuất tại gia đình và địa phương
  • Đưa ra một số ví dụ về biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất gia đình và địa phương
  • Tìm hiểu một số sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện đã góp phần giúp cải thiện môi trường cũng như điều kiện kinh tế ở địa phương em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 94 lượt xem