Đánh dấu X vào cột Nên/ Không nên trong bảng sau về việc sắp xếp hợp lí đồ đạc trong nhà ở.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Đánh dấu X vào cột Nên/ Không nên trong bảng sau về việc sắp xếp hợp lí đồ đạc trong nhà ở.

Sắp xếp đồ đạc trong nhà

Nên

Không nên

Kê giường gần cửa ra vào

Kê giường gần cửa sổ

Kê tủ chắn cửa sổ

Kê tivi đối diện với cửa

Kê tivi trong phòng khách

Đặt bàn thờ trong phòng bếp

Kê bàn học trong phòng khách

Kê bàn học gần cửa sổ

Bài làm:

Sắp xếp đồ đạc trong nhà

Nên

Không nên

Kê giường gần cửa ra vào

x

Kê giường gần cửa sổ

x

Kê tủ chắn cửa sổ

x

Kê tivi đối diện với cửa

x

Kê tivi trong phòng khách

x

Đặt bàn thờ trong phòng bếp

x

Kê bàn học trong phòng khách

x

Kê bàn học gần cửa sổ

x

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021