Dấu hiệu nhận biết ngôi nhà thông minh.

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đặc điểm của ngôi nhà thông minh

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện nhiệm vụ

Quan sát hình để tìm những dấu hiệu về ngôi nhà thông minh. Thảo luận với các bạn về phát hiện của mình

Dấu hiệu nhận biết ngôi nhà thông minh.

Trả lời câu hỏi: Trong ngôi nhà trên những thứ gì chưa có trong đặc điểm một ngôi nhà thông minh?

Bài làm:

  • Những dấu hiệu nhận biết một ngôi nhà thông minh bao gồm có: Có hệ thống điều khiển các thiết bị giải trí trong nhà, có hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn, có hệ thống điều khiển ánh sáng đảm bảo ánh sáng được cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, tận dụng tối đa năng lượng và ánh sáng mặt trời.
  • Hình trên yếu tố còn thiếu đảm bảo đặc điểm của ngôi nhà thông minh đó chính là có hệ thống ổn định nhiệt độ trong nhà.

  • 306 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021