Đặt câu với một trong những từ em tạo được ở hoạt động 5 (chọn mục a hoặc mục b).

  • 1 Đánh giá

6. Đặt câu với một trong những từ em tạo được ở hoạt động 5 (chọn mục a hoặc mục b).

Bài làm:

Đặt câu:

  • Con mèo em chăm bấy lâu nay đã chết do bị bệnh.
  • Con trâu là đầu cơ nghiệp của những người nông dân
  • Chị em làm việc ở nhà máy dệt gần nhà
  • Chân là một trong những bộ phận quan trọng của con người
  • Chiếc bàn này bị lệch sang trái so với cả dãy bàn.
  • .....
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021