Xếp các từ ngữ chứa tiêng vui sau vào bốn nhóm trong bảng: vui chơi,vui lòng, góp vui...

  • 1 Đánh giá

1. Xếp các từ ngữ chứa tiêng vui sau vào bốn nhóm trong bảng:

(vui lòng, góp vui, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui thú, vui tính, mua vui, vui tươi, vui vẻ, vui vui.)

a. Từ chỉ hoạt độngM. vui chơi,...
b. Từ chỉ cảm giácM. vui thích,.....
c. Từ chỉ tính tìnhM. vui tính,.....
d. Từ vừa chỉ tính tình, vừa chỉ cảm giácM. vui vẻ,........

Bài làm:

a. Từ chỉ hoạt độngmua vui, góp vui
b. Từ chỉ cảm giácvui lòng, vui mừng, vui sướng, vui thú
c. Từ chỉ tính tìnhvui nhộn, vui tươi
d. Từ vừa chỉ tính tình, vừa chỉ cảm giácvui vui

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021