Giải bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 71 74

 • 1 Đánh giá

Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về tập số mới- tập số nguyên và thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

A. Tổng hợp kiến thức

I. So sánh hai số nguyên

 • Khi biểu diễn trên trục số ( nằm ngang ) điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

Ví dụ:

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Từ trục số, ta có: -6 < -5

-2 < 0.

Chú ý:

 • Số nguyên b gọi là số liền sau số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b ( lớn hơn a và nhỏ hơn b ) .Khi đó ta cũng nói a là số liền trước của b.

Tổng quát

 • Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.
 • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.
 • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì một số nguyên dương nào.

II. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

 • Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
 • Ký hiệu: | a |.

Ví dụ: | -4 | đọc là giá trị tuyệt đối của âm bốn.

Nhận xét:

 • Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.
 • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.
 • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó ( và là một số nguyên dương ).
 • Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.
 • Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
 • Ví dụ: | 2 | = 2 ; | -2 | = 2 ; | 0 | = 0 ; | -3 | < | -1 | ; | -5 | = | 5 |.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 11: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 11 bài Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -101, 15, 0, 7, -8, 2001

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm x Z , biết:

a) -5 < x < 0

b) -3 < x < 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 15 bài Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (Sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

Hướng dẫn giải câu 16 Luyện tập Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 19: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < ...2

b) ...15 < 0

c) ...10 < ...6

d) ...3 < ...9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 20: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| - |-4|

b) |-7| . |-3|

c) |18| : |-6|

d) |153| + |-53|

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 21: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, | -5 |, | 3 |, 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 22: Trang 74 - sgk toán 6 tập 1

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021