Giải bài tập đọc: Người con của Tây Nguyên - tiếng việt 3 tập 1 trang 103

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Người con của Tây Nguyên - tiếng việt 3 tập 1 trang 103. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu, luyện đọc bài đọc

 • Đọc đúng các từ: Bok Pa, Ông sao Rua, Kông Hoa, Bok Hồ .
 • Ngắt câu: Người Kinh,/ người Thượng,/ con gái,/ con trai,/ người già,/người trẻ/ đoàn kết đánh giặc,/ làm rẫy giỏi lắm
 • Giải nghĩa từ:
  • Núp: Anh hùng Quân đội Đinh Núp, người Ba – Na, rất nổi tiếng trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
  • Bok: bác (từ xuân hô của một số dân tộc Tây Nguyên).
  • Bok Hồ: Bác Hồ
  • Càn quét: Đưa quân đến bao vây, bắt bớ…
  • Lũ làng: dân làng (cách nói của đồng bào Tây Nguyên).
  • Sao Rua: (Tua Rua) tên một Cụm sao nhỏ.
 • Nội dung: Ca ngợi anh Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Pháp

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu?

Trả lời:

Anh Núp được tỉnh cử đi dự Đại hội thi đua.

Câu 2. Ở Đại hội về anh Núp kể cho dân làng biết những gì?

Trả lời:

Sau khi ở đại hội về, anh Núp đã kể cho dân làng mình biết rằng đất nước mình bây giờ mạnh hung rồi. Người Kinh, người Thượng, con gái, con trai, người già, người trẻ đoàn kết đánh giặc, làm rẫy giỏi lắm...

Câu 3. Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?

Trả lời:

Chi tiết cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa đó là sau khi Núp lên kể chuyện về làng Kông Hoa, về những thành tích của dân làng. Nhiều người chạy lên, đặt Núp trên vai chạy đi khắp nhà, mừng không biết bao nhiêu.

Câu 4. Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người ra sao ?

Trả lời:

Đại hội tặng dân làng Kông Hoa một tấm ảnh Bác Hồ vác cuốc đi làm rẫy, một bộ quần áo bằng lụa của Bác, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho anh Núp.

Khi xem những vật đó, thái độ của mọi người dân trong làng tỏ ra rất vui mừng và trân trọng các tặng vật đó nên họ phải rửa tay thật sạch rồi mới dám cầm lên coi và họ coi mãi cho tới nửa đêm.


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021