Giải bài chính tả: Bài tập làm văn - tiếng việt 3 tập 1 trang 48

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Bài tập làm văn - tiếng việt 3 tập 1 trang 48. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Bài tập làm văn

Trả lời:

Một lần, Cô-li-a phải viết văn bản kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn.

Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a. (kheo, khoeo): .... chân

b. (khẻo, khoẻo): người lẻo .....

c. (nghéo, ngoéo): ...... tay

Trả lời:

a. Khoeo chân

b. Người lẻo khoẻo

c. Ngoéo tay

Câu 3.

a. Điền vào chỗ trống s hay x ?

Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay ...iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho ....áng mà tin cuộc đời.

XUÂN DIỆU

b. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Tôi lại nhìn đôi mắt tre thơ

quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên

Xanh trời, xanh cua nhưng ước mơ ...

TỐ HỮU

Trả lời:

a. Điền s hay x :

Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

XUÂN DIỆU

b. Đặt dấu hỏi hay dấu ngã:

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những ước mơ ...

TỐ HỮU


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021