Giải toán 3 bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp) trang 164 sgk

  • 1 Đánh giá

Chào mừng các con đến với bài học: "Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp)". Hi vọng, dựa trên những ví dụ mẫu cùng với cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập, các con sẽ nắm bài nhanh hơn và làm bài tốt hơn. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài học.

A. Ví dụ

  • 12 chia 3 được 4, viết 4
  • Hạ 4, 4 chia 3 được 1, viết 1, 1 nhân 3 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1
  • Hạ 8 được 18, 18 chia 3 được 6, viết 6, 6 nhân 3 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0
  • Hạ 5, 5 chia 3 được 1, viết 1, 1 nhân 3 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 164 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 164 - sgk toán lớp 3

Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 164 - sgk toán lớp 3

Số:

Số bị chiaSố chiaThươngSố dư
157253
332724
427376

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem
Chủ đề liên quan