Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 69

  • 1 Đánh giá

Sau khi học xong bài bảng chia 9, có một số bạn đã học thuộc bảng chia nhưng bên cạnh đó cũng có một số bạn còn khá bỡ ngỡ với phép toán mới này. Vì vậy, để củng cố lại một lần nữa về bảng chia 9, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 69 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 9 x 6 = 9 x 7 =

9 x 8 = 9 x 9 =

54 : 9 = 63 : 9 =

72 : 9 = 81 : 9 =

b) 18 : 9 = 27 : 9 =

36 : 9 = 45 : 9 =

18 : 2 = 27 : 3 =

36 : 4 = 45 : 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 69 sgk toán lớp 3

Điền số vào ô trống

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 69

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 69 sgk toán lớp 3

Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được số nhà đó.Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 69 sgk toán lớp 3

Tìm số ô vuông của mỗi hình:

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 69

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021