Giải bài tập đọc: Đơn xin vào đội - tiếng việt 3 tập 1 trang 9

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Đơn xin vào đội - tiếng việt 3 tập 1 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: chia làm 4 phần

 • Phần đầu: Đội Thiếu niên …. Đơn xin vào Đội.
 • Phần 2: Kính gửi …. Học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Kim Đồng.
 • Phần 3: Sau khi được học …. trở thành những người có ích cho đất nước.
 • Phần 4: Phần còn lại của bài.

2. Chú thích:

 • Điều lệ: những quy định về hoạt động của một tổ chức
 • Danh dự: giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Lá đơn này của ai viết? Nhờ đâu em biết điều đó?

Trả lời:

Lá đơn này của bạn Lưu Tường Vân viết, em biết điều đó vì trong lá đơn bạn đã tự giới thiệu về mình (em tên là Lưu Tường Vân)

Câu 2: Bạn học sinh viết đơn để làm gì? Những câu nào trong đơn cho biết điều đó?

Trả lời:

 • Bạn học sinh viết đơn để gửi cho Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Kim Đồng và Ban chỉ huy Liên đội nhằm xin vào Đội
 • Những câu trong đơn cho biết điều đó là:
  • Đơn xin vào Đội.
  • Em làm đơn này xin được vào Đội

Câu 3: Nêu nhận xét về cách trình bày đơn:

a. Phần đầu đơn (từ đầu đến Ban chỉ huy Liên đội) viết những gì?

b. Ba dòng cuối đơn viết những gì?

Trả lời:

a. Phần đầu đơn ghi rõ :

 • Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.
 • Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.
 • Tên đơn ở chính giữa.
 • Địa chỉ gửi đơn đến.

b. Ba dòng cuối đơn ghi rõ :

 • Người làm đơn
 • Chữ kí
 • Tên của người làm đơn

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021