Giải bài tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên - tiếng việt 3 tập 1 trang 127

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên - tiếng việt 3 tập 1 trang 127. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bài chia làm 4 đoạn:

 • Đoạn 1: Từ đầu đến .......không vướng mái
 • Đoạn 2: Tiếp theo đến ........cúng tế
 • Đoạn 3: Tiếp theo đến........ tiếp khách của làng
 • Đoạn 4: Còn lại

2. Giọng đọc:

 • Đọc với giọng thong thả , nhẹ nhàng . Nhấn giọng ở các từ gợi tả.
 • Chú ý ngắt giọng đúng ở các dấu chấm và dấu phẩy và giữa các cụm từ.

3. Chú giải:

 • Rông chiêng : một điệu múa của đồng bào Tây Nguyên.
 • Nông cụ : đồ dùng để làm ruộng (cuối, cày, bừa,. liềm, hái…)

4. Nội dung: Hiểu được đặc điểm của nhà rông và những sinh hoạt cộng đồng ở Tây Nguyên gắn với nhà rông.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Vì sao nhà Rông phải chắc và cao?

Trả lời:

Nhà rông phải chắc và cao vì:

 • Nhà rông phải chắc để dùng lâu dài, chịu đựng được gió bão ; chứa được nhiều người khi hội họp, tụ tập nhảy múa. Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, tấu.
 • Nhà rông phải cao để voi đi qua không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.

Câu 2. Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào?

Trả lời:

Gian đầu là nơi thờ thần làng nên bài trí rất trang nghiêm: một giỏ mây đựng hòn đá thần treo trên vách. Xung quanh hòn đá thần treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ, chiêng trống dùng khi cúng tế.

Câu 3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?

Trả lời:

Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021