Giải bài chính tả: Vàm Cỏ Đông - tiếng việt 3 tập 1 trang 110

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Vàm Cỏ Đông - tiếng việt 3 tập 1 trang 110. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Vàm Cỏ Đông ( 2 khổ thơ đầu)

Những từ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

Vàm Cỏ Đông

Ở tận sông Hồng, em có biết

Quê hương anh có một dòng sông

Anh mãi gọi với lòng tha thiết:

Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!

Đây con sông xuôi dòng nước chảy

Bốn mùa soi từng mảnh trời mây

Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy

Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi.

=> Những tả viết hoa trong đoạn thơ là: Hồng, Vàm Cỏ Đông, Ở, Quê, Anh, Vàm, Đây, Bốn, Từng, Bóng

  • Hồng, Vàm cỏ Đông là tên riêng của những con sông
  • Ở, Quê, Anh, Vàm, Đây, Bốn, Từng, Bóng viết hoa vì đó là những chữ cái ở đầu mỗi câu

Câu 2. Điền vào chỗ trống it hay uyt?

h... sáo; h.... thở; s.... ngã; đứng s.... vào nhau.

Trả lời:

huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau.

Câu 3. Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau:

a. rá, giá, rụng, dụng

b. vẽ, vẻ, nghĩ, nghỉ.

Trả lời:

a.

giárụngdụng

rổ rá, rá gạo, rá rau, đan rá, rá tre,

nan rá, cạp rá,...

giá đỗ, giá bán, trả giá, đánh giá,

giá sách, giá rét, buốt giá, giá cả...

rụng tim, rơi rụng, rụng rời, rụng xuống...

vô dụng, hữu dụng, công dụng,

dụng cụ, sử dụng, đắc dụng...

b.

vẽvẻnghĩnghỉ

tranh vẽ, học vẽ, vò vẽ, vẽ chuyện,

mực vẽ, giá vẽ...

vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang...nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ...

nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, nghỉ chơi, kì nghỉ, nghỉ hè,

nghỉ giải lao, nghỉ hưu, nghỉ việc, ...


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021