Giải câu 11 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ, ta có :

a.

b.

c.

d.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021