Giải câu 2 bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 108 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC = 800, = 300. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính .

Bài làm:

Dựa vào giả thiết ta có hình vẽ sau:

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Trong tam giác ABC có:

= 1800 - (+\(\widehat{C}\)) = 1800 - ( 800 + 300) = 700 (tổng ba góc trong một tam giác)

Do AD là tia phân giác của

=> =\(\widehat{DAC}\)=\(\frac{\widehat{A}}2\)=\(\frac{70^{0}}2\)= 350

Góc là góc ngoài của tam giác ABD tại D

=> =\(\widehat{B}\)+\(\widehat{BAD}\) = 800 + 350 = 1150

=> = 1800 - = 1800 + 1150 = 650 (hai góc kề bù)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021