Giải bài 7: Tỉ lệ thức sgk Toán 7 tập 1 Trang 24 28

  • 1 Đánh giá

Bài học với nội dung tỉ lệ thức.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học, KhoaHoc xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A. Tổng hợp kiến thức

I. Định nghĩa

  • Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số .
  • Tỉ lệ thức còn được viết dưới dạng : $a:b=c:d$

Ví dụ :

Chú ý :

  • Trong tỉ lệ thức , các số a , b , c , d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức.
  • a , d là các số hạng ngoài hay còn gọi là ngoại tỉ.
  • b , c là các số hạng trong hay còn gọi là trung tỉ.

II. Tính chất

1. Tính chất 1 - tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

  • Nếu thì $ad=bc$.

2. Tính chất 2

Nếu và $a,b,c,d\neq 0$ thì ta có các tỉ lệ thức :

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 44: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a.

b.

c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau :

a.

b.

c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 6.63 = 9.42

b) 0,24.1,61 = 0,84. 0,46

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 48: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 49: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) và $14:21$

b) và $2,1:3,5$

c) và $3:7$

d) và $0,9:(-0,5)$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 50: trang 27 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào ô trống Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 51: trang 28 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 52: trang 28 - sgk toán 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức với a, b , c, d # 0, ta có thể suy ra :

A.

B.

C.

D.

Chọn đáp án đúng ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 7: Tỉ lệ thức


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021