Giải câu 59 bài 7: Luyện tập 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 59 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo AC để khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn (h.134). Tính độ dài AC, Biết rằng AD = 48 cm, CD = 36 cm.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Do ABCD là hình chữ nhật nên tam giác ACD vuông tại D. Áp dụng đinh lí Py- ta-go ta có:

AC2 = AD2 + CD2 = 482 + 362

= 2304 + 1296 = 3600

=>AC= 60 (cm)

Tâm phải đóng thanh nẹp dài 60cm.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021