Giải câu 3 bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 108 - Sgk toán 7 tập 1

Cho hình 52. Hãy so sánh:

a) và \(\widehat{BAK}\).

b) và \(\widehat{BAC}\)

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Bài làm:

a)Tam giác ABI có là góc ngoài tại đỉnh I

=> > \(\widehat{BAI }\) (1)

b) Tam giác CAI có là góc ngoài tại đỉnh I

=> > \(\widehat{CAI}\) (2)

Từ (1) và (2) ta có:

+ \(\widehat{CIK }\) > \(\widehat{BAI }\) + \(\widehat{CAI}\)

=> > \(\widehat{BAC}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021